Akademie Reformia. Soli Deo Gloria

Ons glo kinders moet in totaliteit ontwikkel, daarom kry die sport ook goeie aftrek.  Aan die begin van elke jaar doen ons atletiek, plaaslik en teen ander ICO skole.  In die winterseisoen, bulletjie-rugby, mini netbal en groter leerlinge speel netbal en rugby.  Derde kwartaal kom mini-hokkie en hokkie vir die groter leerlinge aan die beurt.

Nuwe Sportdrag
Bokkesport Dirigente
7's rugby wedstryd te Bysonderheid Roedtan
7's rugby wedsryd te Bysonderheid Roedtan
Die bokkesport 2014 was n lekker sportdag , waar ons twee bokspanne die Springbokke en die Rooibokke teen mekaar gekompeteer het.
Rugby sewes