Akademie Reformia. Soli Deo Gloria

Pietersburg was die stad waar hy opgegroei en in 2003 gematrikuleer het. Mnr. Hennie Combrink het ʼn groot liefde vir die natuur en verwerf ʼn B-Tech graad in natuurbewaring waarna hy vir SA-Parke begin werk het. Hy was vir ʼn aantal jare in die Kruger Nasionalepark werksaam as ʼn veldgids en omgewingsopvoedkundige. Na 5 jaar in die wildtuin het Mnr.Combrink egter besef dat sy roeping elders is. 

In 2009 begin hy sy onderwysloopbaan by Generaal Piet Joubertskool in Pietersburg waarna hy in 2012 by die personeelkorps van Chris Hofmeyr Laerskool aangesluit het.

In 2013 verwerf hy sy nagraadse sertifikaat in Onderwys aan Unisa en in 2014 'n B.Ed Honneursgraad (Cum Laude).

Hy het begrip vir die geweldige invloed wat ‘n gelowige onderwyser op leerlinge se lewens het en het vroeg in sy onderwysloopbaan tot die besef gekom dat onderrig nie apart en afgesonder van die Woord van die Here kan geskiet nie. Onderrig vanuit die skrif moet normatief wees, ‘n Bybelse begronding hê, en moet primêr by die ouerhuis begin.

“Normatiewe Bybelse onderrig is die enigste weg van opvoeding wat die gelowige ouer van kinders wat aan hom/haar toevertrou is kan volg.”

Mnr Combrink glo dat privaat Christelike onderwys die enigste weg is waar hy sy toekoms in die onderwys sien. Sedert Mei 2016 staan mnr. Combrink aan die stuur van sake by Akademie Reformia.

In Maart 2019 is hy gekies om op die direksie van die Instituut vir Christelike Onderrig te dien. 

Mnr. Combrink is getroud met Lynn-Marie en het twee dogters Lize en Nina. Hul is meelewende lidmate van die Gereformeerde Kerk Pietersburg.

Hy sien die pad waarop die Here hom gelei het, deur die wildtuin, en die lesse by openbare skole, as voorbereiding op die taak waartoe die Here hom nou geroep het.

Hy bely ook soos in 1 Tim 6:12 “stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het”.