Akademie Reformia. Soli Deo Gloria

Kleinbegin

Akademie Reformia beskik oor sy eie kleuterskool wat kleuters vanaf 2 jaar oud voorberei vir graad 1.

Kleinbegin bedryf ‘n goed-ontwikkelde program wat daarop gerig is om die kind in totaliteit te ontwikkel.  Dit sluit ouditiewe, en perseptuele vaardighede, groot en klein motoriese ontwikkeling en skeppende aktiwiteite in.  Sang, rympies, bekendstelling aan Engels, rekenaarvaardigheid en aanleer van Wiskundige begrippe dien as bykomende verryking.

Naskoolfasiliteite, wat middagete insluit, is vir die kleuters beskikbaar.

Akademie

Akademie Reformia is deel van die ICO-groep skole en werk sedert die stigting saam met die ander skole aan die ontwikkeling van ‘n gereformeerde (reformatoriese) kurrikulum.  Hierdie kurrikulum voldoen aan alle vereistes soos deur die Staat voorgeskryf maar daar word ook baie aandag gegee aan die Christelike inhoude wat gerig is op lewenswaarde by die leerlinge.

As opvoedkundiges wat getrou aan ons roeping wil bly en die heel beste vir die leerlinge wil bewerk, glo ons dat die mees effektiewe onderrig en leer in die moedertaal geskied.  Omdat ons in ‘n hoofsaaklik Afrikaanse gemeenskap funksioneer, is die onderrigmedium Afrikaans.
 

Terein

Sedert 2015 is Akademie Reformia geleë op ʼn nuwe terrein in Bendor naby “The Aloes”.  Ons het ook ‘n volwaardige kleuterafdeling, Kleinbegin.  Kleinbegin bestaan uit vier klasse, met hoogstens 20 leerlinge per klas en elkeen met ‘n eie juffrou.

Kultuur 

By Akademie Reformia gebeur baie aangename en avontuurlike dinge.  Daar word elke jaar ‘n konsert in een of ander vorm aangebied.  Ons Graad 6, 7 leerlinge besoek die veldskool en leierskapontwikkelingskampe.  Die leerlinge neem ywerig deel aan Kunstefeeste en Eisteddfods.

Sport

Meer inligting.Ons glo kinders moet in totaliteit ontwikkel, daarom kry die sport ook goeie aftrek.  Aan die begin van elke jaar doen ons atletiek, plaaslik en teen ander ICO skole.  In die winterseisoen, bulletjie-rugby, mini netbal en groter leerlinge speel netbal en rugby.  Derde kwartaal kom mini-hokkie en hokkie vir die groter leerlinge aan die beurt.